பேக்கரி ஸ்டைல் பாம்பே மிக்சர் இப்பவே செஞ்சி பாருங்க | Bombay Mixture | Snacks Recipes in Tamil

 Girlie
5

Video Details

பேக்கரி ஸ்டைல் பாம்பே மிக்சர் இப்பவே செஞ்சி பாருங்க | Bombay Mixture | Snacks Recipes in Tamil
#MixtureRecipe #BombayMixture #SnacksRecipe

This channel is about Veg and Non-veg Recipes, Sweet Recipes, Spicy Recipes, Lunch Box Recipes, Kids Recipes, Evening Snacks, Traditional Recipes, Healthy Cereal Recipes, Fresh Juices Etc...

If this channel helps you or if you have any suggestions, let me know in the comments below.

Like, Share, Subscribe, Comments

www.youtube.com/c/TamilFoodMasala

#TamilFoodMasala

Date Added: 2020-12-18

Category: Girlie

Watched 55 times

Tags: None

Loading...